Medžiagų tiekimas objektams yra vienas iš svarbiausių faktorių nuo ko priklauso projektų įvykdymo terminai ir kaina.

Šioje srityje įmonės susiduria su daugelių problemų, kaip ne laiku užsakytos medžiagos ir iš to kylančios darbininkų prastovos, bei vėluojantys projekto vykdymas, didelės laiko sąnaudos medžiagų užsakymui ir apskaitai, perkamų medžiagų kainų ir kiekių kontrolės sunkumai, kas veda į per dideles išlaidas medžiagoms bei administravimui. Projektai dažnai  tampa nuostolingais, o bendrovės kartais priverstos net bankrutuoti.

Šių problemų gali  padėti išvengti originalus sprendimai, realizuoti AIVA STATYBA programoje medžiagų tiekimo ir jų apskaitos valdymui.

 AIVA STATYBA programoje automatizuotas visas medžiagų tiekimo ir sunaudojimo apskaitos procesas-nuo paraiškų suformavimo iki medžiagų gavimo ir panaudojimo apskaitos:

 

1.Savaitės paraiškų suformavimas medžiagoms ir mechanizmams

Pasirinkus iš projekto grafiko savaitę, programa suformuoja paraišką su reikalingoms tai savaitei pagal planą medžiagomis ir mechanizmais. Darbų vadovui telieka tik patikslinti šią paraišką, todėl programa jam sutaupo daug laiko paraiškų ruošimui. 

Paraiškų papildymas naujomis medžiagomis, nenumatytomis sąmatoje

Jei sąmatoje nebuvo numatytos tam tikros reikalingos medžiagos ar mechanizmai darbų vadovas gali papildyti paraišką įvesdamas ir priskirdamas tas medžiagas tam tikriems darbams.

 Medžiagų kiekio paskirstymas savaitės dienomis

Jei medžiagos visas kiekis turi būti atvežtas ne iš karto o paskirstytas savaitės dienomis, darbų vadovas gali kiekį padalinti ir tas bus nurodyta užsakyme tiekėjui.

 2.Paraiškų peržiūra, kontrolė

Darbų vadovų paraiškos parodomos tiekimo skyriuje paraiškų registre. Finansų kontrolei programa paskaičiuoja už kokia sumą jau buvo užsakyta ir kiek dar liko pagal projektą. Programos panaudojimas padeda tiekimo skyriui kontroliuoti kad nebūtų viršyta projekto sąmata.

 3.Medžiagų kainų apklausa pagal darbų vadovo paraišką

Iš darbų vadovo paraiškos, pirmiausia, atliekama kainų apklausa. Tam programa suformuoja laiškus potencialiems tiekėjams su kainų paklausimams medžiagoms. Tiekėjai patys per Internetą įveda savo siūlomas kainas tiesiogiai į programos duomenų bazę. Vadybininkas pasirenka geriausius tiekėjų pasiūlymus ir   patvirtina tiekėjo kainos pasiūlymą.

 

 

 4. Paraiškų performinimas į užsakymus tiekėjams

Programa performuoja paraiškas tiekimui į Užsakymus tiekėjams. Tiekimo vadybininkui tereikia tik pasirinkti iš kurio tiekėjo užsakyti, Jei buvo atlikta kainų apklausa jis mato kurio tiekėjo kainos geriausios, todėl programa sutaupo labai daug laiko tiekimo užsakymų vykdymui.

 

5.Užsakytų medžiagų registracija

Tiekėjui atsiuntus medžiagas tam kad užregistruoti jų gavimą tereikia tik pasirinkti iš užsakymų registro jam siųstą užsakymą ir patvirtinti, kad medžiagos gautos. Jei skiriasi kiekiai ar kainos sąskaitoje galima tvirtinant jas pakoreguoti ir įrašyti dokumento Nr.. Šie duomenys automatiškai perduodami buhalterinei apskaitai.

 6.Gautų sąskaitų sutikrinimas buhalterijoje

Buhalterei gavus iš tiekėjo sąskaitas tereikia tik sutikrinti ar jų kainos atitinka užsakymams, nes visi gavimo duomenys jau yra bazėje.

 7.Medžiagų logistikos valdymas iš centrinio sandėlio į objektą

Jei reikalingos paraiškoje medžiagos yra įmonės sandėlyje, per užsakymą logistikai jos perkeliamos į objektą.

 8. Medžiagų nurašymas projektams.

Užsakovui patvirtinus atliktus darbus, programa automatiškai atrenka iš objekto sandėlio medžiagas ir pagal sąmatos normas nurašo  jas projekto darbams, bei atspausdiną sąskaitą faktūra už darbus

 

  Sprendimų ir variantų platesnis aprašymas
  Medžiagų užsakymo objektams, kainų apklausų ir apskaitos sistema
 


 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2023 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt